Aviso de Regata XXII Copa Cidade de Porto Alegre

AR Copa Cidade Porto Alegre 2016

2016 XXII Copa Cidade Instruções Regata

2016 XV Velejaço Copa Cidade IR

2016 XI Trofeu Copa Cidade solitario